FB Youtube Twitter LinkedIn Pinterest

KELEBEK ETKİSİ | Presentation by seherdolek33

TOTO,
we're not in Kansas anymore...

A server error occured and unexplained things are happening around us.

CLOSE

seherdolek33
kelebek etkİsİkelebek etkİsİ nedİr?kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilm
Want to create a project like this?
Create
422 views